26

Січень, 2024

Artist Cabinet Auth — Політика конфіденційності

ПРАВИЛА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

І. Загальні положення:

1.1.      Цими правилами встановлюються принципи отримання персональних даних Користувачів сайту Що використовують Плагін авторизації через Facebook “Artist Cabinet Auth”  (далі за текстом – Плагін), а також види Персональних даних, які збираються, використовуються, обробляються та захищаються Розробником плагіну (надалі — “Розробником”).

1.2.      Терміни в цих Правилах вживаються у наступних значеннях:

1.2.1.   Плагін — Програмний продукт що дозволяє створювати Кабінет користувача та використовує Авторизацію через Facebook  .

1.2.2.   Користувач — особа, яка здійснює використання Плагіну.

1.2.3.   Обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1.2.4.   Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована у відповідності до Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних» (надалі – «Закон»).

 

ІІ. Збір та мета обробки персональних даних:

2.1.      Збір персональних даних Розробником здійснюється виключно за свідомим та добровільним рішенням Користувача оформленим проінформованою письмовою Згодою на обробку персональних даних та виключно в межах тих даних, які надані Користувачем особисто.

2.2.      Надаючи Згоду на обробку своїх персональних даних та персональних даних особи, яку він представляє, Користувач надає згоду на обробку наступних даних (в тому числі, але не виключно):

– прізвище, ім’я, по-батькові;

– стать;

– дата народження;

– паспортні дані та/або дані свідоцтва про народження;

– номер облікової картки платника податків;

– місце реєстрації та місце проживання;

– унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УЗНР);

– фотографія;

– номер телефону та e-mail;

– інші дані, які можуть знадобитися для надання Користувачам послуг.

2.3. Користуючись Плагіном, Користувач надає згоду на обробку наступних даних:

– файли cookie;

– IP-адреси;

– параметри та налаштування інтернет-браузерів під час користування Плагіном.

2.4.      Метою обробки персональних даних, визначених в пункті 2.2 цих Правил, є організація процесу надання психолого-педагогічної допомоги, в тому числі проведення психологічних консультацій та занять; надання суб’єкту персональних даних інформації, що є чи може бути для нього цікавою та/або потрібною.

2.5.    Розробник включає дані Користувача до бази Персональних даних з моменту надання Користувачем Згоди на обробку персональних даних протягом всього періоду, протягом якого Користувач користується послугами Розробнику. Строк зберігання даних становить період, протягом якого Користувач користується послугами Розробнику та 1 (один) рік після останнього звернення Користувача до Розробнику.

2.6.      Розробник здійснює обробку Персональних даних Користувача шляхом збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, зміни, поновлення, використання у роботі фахівців, передача (обмін) між фахівцями Розробнику, які надають послуги відповідному Користувачу за його зваренням,  знеособлення, знищення персональних даних  будь-якими способами з метою належного надання Користувачу послуг.

2.7.      Розробником може здійснюватися передача персональних даних Користувачів та персональних даних осіб, яких Користувач представляє, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини у сфері захисту персональних даних (далі – Уповноважений) відповідно до положень та вимог чинного законодавства України.

2.8.      Під час користування Плагіном на сторінках Плагіну можуть бути присутні коди інтернет- ресурсів третіх осіб, у результаті чого такі треті особи можуть отримувати дані, визначені пунктом 2.3 цих Правил. Такими інтернет-ресурсами третіх осіб є системи зі збору статистики відвідувань, соціальні-плагіни (блоки) соціальних мереж, системи банеропоказів тощо.

2.9.      Розробник здійснює усі передбачені законодавством заходи для захисту Персональних даних Користувача, зокрема, оброблення даних здійснюється на обладнанні, що міститься у охоронюваних приміщеннях із обмеженим доступом. Захист Персональних даних також здійснюється з використанням криптографічного протоколу, який забезпечує безпечний зв’язок між Користувачем та сервером Плагіну.

 

ІІІ. Права Користувача:

3.1.      Користувач має усі права щодо захисту його Персональних даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних»:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних та даних особи, яку Користувач представляє, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані Користувача та персональних даних особу, яку Користувач представляє;

3) на доступ до своїх персональних даних та даних особи, яку Користувач представляє;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних та даних особи, яку Користувач представляє;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних та даних особи, яку Користувач представляє, будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних та даних особи, яку Користувач представляє, від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних та даних особи, яку Користувач представляю, до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних та даних особи, яку Користувач представляє під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

 

ІV. Використання IP-адреси:

4.1.      Адреса інтернет-протоколу (IP-адреса) є комбінацією цифр, що автоматично надається комп’ютеру Користувача, коли він підключаєтеся до свого Інтернет-провайдера через локальну мережу.

4.2.     Розробник та/або треті особи, що технічно обслуговують Плагін, можуть збирати IP-адреси з метою системного адміністрування та аудиту використання Плагіну. Розробник може використовувати IP-адресу для ідентифікації Користувачів Плагіну у випадку, коли це необхідно для захисту процесу надання послуг, самого Плагіну або інших Користувачів.

4.3.      Користувач надає свою згоду на збирання та використання IP-адреси з метою, зазначеною у цьому розділі, шляхом відвідання Плагіну Розробнику та/або третім особам, що технічно обслуговують Плагін.

 

  1. V. Файли Cookie:

5.1.      У роботі Плагіну використовується технологія «Сookies».

5.2.      «Сookie» – це текстовий файл невеликого розміру, що зберігається на жорстких дисках Користувачів сервером Плагіну. Ці файли додають функціональності Плагіну або допомагають більш ефективно та чітко аналізувати використання Плагіну.

5.3.      Користувач надає свою згоду на збирання, обробку та використання даних в межах використання технології «Сookies» Розробнику та третім особам, що технічно обслуговують Плагін, шляхом відвідання Плагіну.

5.4.      При цьому у Користувача є можливість обрати, використовувати технологію cookies або відмовитися від цього. Більшість Інтернет-браузерів автоматично приймають cookies, але Користувач може змінити налаштування свого браузеру та відмовитися від цієї технології або отримувати кожного разу попередження, коли такі файли зберігаються на комп’ютері. Більш детальну інформацію про такі можливості можна отримати, звернувшись до інструкції по використанню Інтернет-браузера.

 

VІ. Інші умови:

6.1.      Ці Правила набирають чинності з моменту їх опублікування на Плагіні та діють до моменту внесення змін та/або доповнень до них чи їх викладення у новій редакції.

6.2.      Розробник залишає за собою право в односторонньому порядку на власний розсуд вносити зміни в ці Правила шляхом викладення нової редакції на Плагіні. Нова редакція цих Правил вступає в силу з дня її оприлюднення на Плагіні і є обов’язковою для всіх Користувачів.

6.3.      Надаючи Згоду на обробку своїх персональних даних та персональних даних особи, яку він представляє, Користувач підтверджуєте, що має достатній обсяг повноважень для вчинення таких дій.

6.4.       Медичні дані, які передаються Користувачем відповідному фахівцю для надання якісних послуг, не збираються та не обробляються Розробником. Така інформація перебуває у розпорядженні відповідного фахівця та відразу знищується після завершення роботи фахівцем з відповідним Користувачем.

6.4.      Плагін може містити посилання на інші сайти, створені третіми сторонами, правила та політики щодо захисту Персональних даних та інформації яких відрізняється від правил та політик Розробника. В зв’язку з цим рекомендуємо ознайомитися з положеннями про конфіденційність всіх сайтів третіх сторін, перш ніж використовувати такі сайти або надавати свої Персональні дані чи будь-яку іншу інформацію на такі сайти або через них.

Поділитись